Onder druk van strengere milieu-richtlijnen van het IOC heeft de ITTF besloten tot invoering over te gaan van de plastic bal die daarmee in de plaats komt van de oude vertrouwde celluloid bal.
Het produktieproces van de celluloid bal voldoet niet meer aan de hedendaagse milieu-eisen, waardoor er gezocht moest worden naar een milieuvriendelijke variant. Na eerst uitgebreid te zijn getest werd deze gevonden in de vorm van de plastic bal.

Indien internationale sportbonden niet voldoen aan de door het IOC gestelde eisen loopt een sportbond het risico dat zij in de toekomst wordt geweerd van de Olympische Spelen.
Om de olympische status van tafeltennis niet in gevaar te laten komen heeft de ITTF dus eieren voor zijn geld gekozen.

De verplichte invoering van de plastic bal op internationaal niveau vanaf 1 september 2014 verplicht ook de aangesloten nationale sportbonden tot -gefaseerde- invoering van de nieuwe bal.
De NTTB heeft dan ook onlangs besloten om de plastic bal vanaf komend seizoen geleidelijk in Nederland in te gaan voeren.

Per 1 juli is het mogelijk om tijdens nationale toernooien en tijdens de competitie gebruik te maken van de plastic bal in plaats van de huidige celluloid ballen.
De eredivisieverenigingen wordt aanbevolen vanaf het najaar 2014 (september) met de nieuwe ballen te spelen. Het spelen met de plastic ballen wordt voor de eredivisie per 1 januari 2015 verplicht.
De nieuwe ballen zullen vanaf het seizoen 2014/2015 ook gebruikt worden tijdens het merendeel van de nationale toernooien, o.a. tijdens de Masters en de NK-A bij de senioren en de Nationale Jeugdmeerkampen en de A-ranglijsttoernooien bij de jeugd.

Vanaf het seizoen 2015/2016 worden alle nationale toernooien met plastic ballen gespeeld. Ook zijn alle verenigingen vanaf het seizoen 2015/2016 verplicht competitie en toernooien te spelen met de nieuwe plastic bal.
Wanneer de invoering van de plastic ballen problemen met zich mee brengt, op welk gebied dan ook, zal het Hoofdbestuur zich opnieuw beraden over dit besluit.

Bovenstaande impliceert voor de door de afdelingen georganiseerde competities en toernooien dat het verenigingen is toegestaan om vanaf de najaarscompetitie 2014 reeds te gaan spelen met de nieuwe plastic bal. Verenigingen kunnen er echter ook voor kiezen om komend wedstrijdseizoen nog gebruik te maken van de celluloid-bal.

De afdeling West adviseert verenigingen echter om niet tijdens een competitie (najaar of voorjaar) over te stappen op de plastic bal om de kans op beïnvloeding van wedstrijden door verschillend materiaalgebruik zo beperkt mogelijk te houden.
Inmiddels is gebleken dat de invoering van de plastic bal een wezenlijke invloed heeft op het spel. Duidelijkheid omtrent balgebruik is daarom van groot belang voor zowel de eigen leden als de leden van bezoekende clubs.

Tavenu Numansdorp speelt met de oude celluloid bal en vanaf seizoen 2015/2016 stappen wij over naar de (nieuwe) plastic bal!

De afdeling West verzoekt iedere vereniging zich bij de invoering van de plastic bal m.i.v. 1 september 2014 aan onderstaande (aanvullende) voorwaarden te houden(gelijktijdig geldend voor de jeugdcompetitie en beide seniorencompetities):

1. iedere vereniging publiceert via haar communicatiekanalen (website en/of email) voor aanvang van de najaarscompetitie 2014 met welke soort bal (in eerste instantie) gespeeld zal worden tijdens competitiewedstrijden in haar accommodatie; tevens dient hiervan melding te worden gedaan bij de voorzitter van de competitiecommissie: karagantcheff@nttb-west.nl

2. alle wedstrijden (ongeacht de klasse) die op een wedstrijddag in een bepaalde accommodatie plaatsvinden dienen -zoveel mogelijk- gespeeld te worden met de soort bal (celluloid of plastic) zoals eerder door de betreffende thuisspelende vereniging is gecommuniceerd

3. het is de thuisspelende vereniging uitdrukkelijk verboden om op een wedstrijddag te spelen met verschillende soorten ballen (celluloid of plastic) op één of meerdere tafels; op alle tafels dient dezelfde soort bal gedurende de gehele wedstrijddag te worden gebruikt (de thuisspelende vereniging dient zorg te dragen voor een voldoende voorraad ballen -celluloid of plastic- bij aanvang van de wedstrijden)

4. indien een vereniging besluit om tijdens de competitie over te stappen op de plastic bal (bijv. omdat de oude voorraden celluloidballen opgemaakt zijn) dient dit minimaal één week voor aanvang van de eerstvolgende wedstrijden (met de plastic bal) in haar accommodatie te worden gepubliceerd via één van haar communicatiekanalen en aan de voorzitter van de competitiecommissie gemeld te worden; indien communicatie voorafgaande de wijziging niet (tijdig) heeft plaatsgevonden dient dit met redenen omkleed gemeld te worden bij de voorzitter van de competitiecommissie (karagantcheff@nttb-west.nl)

5. indien eenmaal is overgestapt op de plastic bal mag de thuisspelende vereniging geen gebruik meer maken van celluloidballen tijdens competitiewedstrijden